Preloader

Bedrijf en Organisatie

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, HR, sales en logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.

Lessentabel

2de graad 
3de jaar Bedrijf en organisatie  
Levensbeschouwing2
Gezondheid en bewegen2
Moderne vreemde talen 
> Engels 2
> Frans2
Taal & cultuur 
> Nederlands4
> Geschiedenis1
> Burgerschap1
> Cultureel bewustzijn & culturele expressie1
STEM 
> Wiskunde3
> Natuurwetenschappen2
> Aardrijkskunde1
  
Toegepaste informatica2
Toegepaste economie7
  
Functionele Taalvaardigheid 
> Nederlands1
> Frans1
> Engels 1
  
Klascoaching/BOOST1
  
TOTAAL34

Klascoaching

Klascoaching is een interactie tussen klascoach en leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Een KC is ook een vertrouwenspersoon waarmee het kind alles kan bespreken.

Situaties die zich kunnen voordoen, eigen aan het schoolgebeuren, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Ook feedback geven op lopende situaties, hoe kan je anders omgaan met een probleemsituatie.

Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

 Soms bepalen leerlingen de inhoud soms de leerkracht. Kan een ludiek uurtje zijn, maar soms ook zeer ernstig met ernstige gesprekken waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.