Preloader

Hoe wordt uw zoon/dochter geholpen?

Boost XL en remediëring 

Heeft uw kind een tekort op het rapport? Dan zal de vakleerkracht een remediëring vermelden op het rapport. Deze remediëring is bedoeld om je zoon of dochter bij te sturen en te helpen om de eindtermen te behalen.

Ook tussentijdse remediëringen zijn mogelijk. De vakleerkracht communiceert dit dan via Smartschool aan de ouders en leerlingen.

In de eerste graad volgen de leerlingen ook de module Boost XL. Tijdens deze module ‘boosten’ (versterken) we leerlingen in hun studiemethode, in remediëring voor bepaalde vakken, … of ze kunnen ‘excelleren’ (uitblinken) door in te gaan op de uitdaging die we bieden.


 

Leerlingenbegeleiding (SPOTS)

De leerlingenbegeleiding bij ons op school heet SPOTS. Dit staat voor Sociaal Pedagogisch Ondersteunend Team op School. Het team bestaat uit 3 coaches die elk een expertise hebben opgebouwd gedurende vele jaren. Samen zorgen zij voor de totale werking van het team. Zij zijn alle 3 aanspreekbaar voor elk probleem dat zich bij een leerling kan stellen. 

De 3 coaches zijn Koen De Waele, Ellen Ardies en Robin Matthys.

Onze school hanteert het 4-lademodel, waar niet het straffen centraal staat, maar wel het gewenste gedrag in de verf wordt gezet. We geloven dat straffen niet altijd de juiste oplossing is voor kleinere puberstreken. We zetten in op positieve bekrachtiging van onze leerlingen.

Tevens staat de school open voor jongeren met nood aan extra begeleiding. Via gerichte gesprekken met SPOTS en het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding wordt naar gepaste oplossingen voor het specifieke probleem gezocht.


Studiebegeleiding tijdens examens

Tijdens de examenperiode is er een mogelijkheid om te studeren op school onder toezicht van een leerkracht.


Klassenraad

Alle leerkrachten die aan eenzelfde klas lesgeven vormen een werkgroep die regelmatig vergadert.

Deze klassenraad heeft een belangrijke opdracht:

  • begeleiden van de leerlingen, middelen zoeken om tekorten te verhelpen (remediërende taken, bijlessen, inhaallessen, ...);
  • beoordelen van de leerlingen (evaluatie en rapport);
  • de leerlingen begeleiden bij hun studiekeuze (oriënteren) en advies geven bij de keuze van een studierichting die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

Studiekeuze

Bij de belangrijke keuze van hun studierichting mogen onze jongeren zich uiteraard niet laten leiden door gemakzucht, een voorbijgaande bevlieging, de voorkeur voor een “fijne” leerkracht of de keuze van de medeleerlingen.

De leerling wordt bij deze keuze niet aan zijn lot overgelaten. Hij krijgt een studieadvies in zijn eindrapport. Dit advies is gebaseerd op objectieve testen en notities over leergedrag en attitudes zoals orde, aanpassingsvermogen, belangstelling, talent.

Om een watervaltraject te vermijden, zetten we op onze school hoog in op onderwijsloopbaanbegeleiding, al vanaf het eerste jaar. Zo houden we meermaals per jaar groeigesprekken met onze leerlingen, doen ze aan speeddates om een gerichte studiekeuze te maken na de tweede graad. Onze derde graad wordt goed geïnformeerd over mogelijke hogere studies.


 Samenwerking externen

NOA

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA,  is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs.


TOAH

Heeft een leerling gezondsheidsproblemen en kan hij voor lange tijd niet naar school komen? Dan heeft de leerling recht op Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH). Een leerkracht van onze school komt dan enkele uurtjes per week lesgeven aan de leerling zodat de achterstand niet te groot wordt.