Preloader

Samenwerking ouders-school

Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand. Het is dus een zaak van de school en thuis!

Om dit te kunnen realiseren is een intense samenwerking en een goede verstandhouding noodzakelijk tussen ouders, leerkrachten en directie. Regelmatige contacten zijn dus belangrijk. Het dagelijks contact loopt via Smartschool en de (digitale) agenda van uw kind.


Agenda

Dit is de eerste band tussen de school en thuis. De leerkrachten gebruiken de planagenda om opmerkingen en berichten allerhande mee te delen. Kijk de agenda regelmatig na.

De klastitularis tekent in de eerste graad de agenda wekelijks. Ook van u vragen wij dit iedere week te doen op de daartoe voorziene plaats.

Indien de leerlingen de school vroeger mogen verlaten (vanaf het vierde jaar), wordt dit ook in de planagenda geschreven. Leerlingen die hun agenda niet bij zich hebben, mogen de school niet verlaten.


 

Smartschool

Onze school werkt steeds minder met papieren brieven. De belangrijkste communicatie verloopt via Smartschool, een soort van communicatieplatform voor scholen. Bij inschrijving/ start nieuwe schooljaar ontvangen zowel de leerlingen als zijn/haar ouders een persoonlijke login. U kan de app van Smartschool gratis downloaden op je Smartphone.

Via Skore, een toepassing van Smartschool, wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten van je zoon of dochter.

Wij vragen dat de leerlingen Smartschool dagelijks raadplegen en de ouders op regelmatige basis. U kan tijdens de infoavond in het begin van het schooljaar of tijdens oudercontacten steeds extra uitleg vragen over het gebruik van Smartschool.

Wij houden u ook steeds op de hoogte via onze infobrieven of infoflash die verstuurd worden via Smartschool.


Oudercontactavonden

Bij de aanvang van elk schooljaar wordt er een speciale onthaalavond ingericht. We vinden het immers belangrijk om zo snel mogelijk kennis te maken met de ouders.

Verder wordt er viermaal per schooljaar een oudercontactavond ingericht, waarop u de kans krijgt om bij de directie, de leerlingenbegeleiders en de leerkrachten te peilen naar de evolutie van het leergedrag van uw kind.

De ouders worden tijdig verwittigd van de exacte data en worden verzocht - in het belang van de leerling - op deze avonden aanwezig te zijn. Afspraken kunnen worden gemaakt via Smartschool. Kan u zich onmogelijk vrij maken voor de oudercontacten? Dan kan u ook op andere momenten terecht bij de klastitularis of andere vakleerkrachten.

Naast de formele ouderavonden zijn er nog talrijke naschoolse activiteiten waarbij de leerlingen, ouders en leerkrachten betrokken zijn, zoals didactische uitstappen, schooltrips, sportactiviteiten, infodag, enz ...

Het zijn momenten waarop het contact in een gemoedelijke sfeer wordt verstevigd, waarop respect voor ieders eigenheid groeit, waarop het welzijn van uw kind centraal staat.

Oudercomité

Dit is een groep ouders die een aantal maal per schooljaar samenkomt om vragen te stellen en/of opmerkingen te formuleren naar de school en schoolse activiteiten ondersteunen. Alle ouders van onze leerlingen zijn meer dan welkom.


Sociale media

Bent u benieuwd wat we allemaal doen tijdens onze lessen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. De eerste graad heeft daarenboven nog een apart fotoalbum op Smartschool.