Preloader

Veel gestelde vragen

Klik op de vraag voor het antwoord.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?


In 1 A zitten er maximum 20 leerlingen in een klas.
In 2 A zitten er maximum 24 leerlingen in een klas.
In 1 B en 2 B zitten er maximum 14 leerlingen in een klas.

In de hogere jaren ligt het maximum voor de arbeidsmarkgerichte finaliteit op 14 leerlingen; voor de dubbele finaliteit op 16 met een maximum van 25 in klassamenzettingen.

Welke levensbeschouwingen kan ik volgen?

In het gemeenschapsonderwijs heb je keuze uit: Niet-Confessionele Zedenleer, Rooms-Katholieke godsdienst, Islam, Protestants-Evangelische godsdienst, Orthodoxe godsdienst, Angelicaanse godsdienst, Israëlitische godsdienst.

Je kan ook kiezen om vrijgesteld te worden van levensbeschouwing. Je moet tijdens deze uren wel actief werken rond jouw overtuiging.

Wat is Burgerschap?

In het vak burgerschap gaan we op zoek naar wat het juist is om een actieve, positieve burger te zijn in onze maatschappij. Hier leren en praten de leerlingen over maatschappelijke thema’s: keuzes maken, samenleven, regels, omgaan met diversiteit…

Wat is klascoaching?

In het vak burgerschap gaan we op zoek naar wat het juist is om een actieve, positieve burger te zijn in onze maatschappij. Hier leren en praten de leerlingen over maatschappelijke thema’s: keuzes maken, samenleven, regels, omgaan met diversiteit…

Organiseren jullie ook een infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen?

Ja, wij organiseren een infoavond begin september. Op deze avond kunnen ouders kennismaken met de klascoach en wordt de praktische werking van de school verder toegelicht.

Hoe schaf ik mijn boeken aan?

We werken samen met een externe firma: Studieshop. Je kan hier zelf het boekenpakket bestellen. De prijs kan verschillen per studierichting. Naast het boekenpakket wordt er ook nog een factuur opgemaakt voor agenda, kopieën, T-shirt LO, uitstappen, …

Wanneer krijg ik een schoolfactuur?

Je krijgt meerdere facturen per schooljaar. Zo kunnen we de kosten spreiden. Ook ‘dure’ aankopen, zoals een GWP, worden gespreid over verschillende facturen.
Ouders die zich bevinden in een moeilijke financiële situatie kunnen ook een extra spreiding van betaling bespreken met onze dienst facturatie. Daarnaast verwijzen we ook naar VEGO (zie boven).

Hoeveel leerlingen en leerlingen zitten er in KTA da Vinci?

Op KTA da Vinci lopen ongeveer 360 leerlingen school. Daarnaast zijn er een 80-tal personeelsleden. Een kleine school dus, wat heel wat voordelen inhoudt: we kennen elkaar goed, er is veel ruimte voor individuele begeleiding en er heerst een gemoedelijke sfeer.

Wat is een GWP?

GWP staat voor Geïntegreerde Werkperiode en omvat uitstappen van meer dan 1 schooldag, al dan niet met overnachting. Er worden extra activiteiten georganiseerd die een pedagogisch en opvoedend karakter hebben.

Onze eerstejaars gaan een week naar domein De Hoge Rielen.

Waar vind ik het schoolreglement en de leefregels?

Deze vind je op de startpagina van Smartschool maar ook op onze website kan je doorlinken naar het schoolreglement.

Wat als mijn zoon of dochter ’s morgens te laat aankomt op school?

Dan moet je zoon of dochter nog diezelfde dag nablijven. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Als je zoon of dochter veelvuldig te laat komt, volgt er een workshop op woensdagnamiddag tijdens dewelke we samen aan de slag gaan om te laat komen in de toekomst te vermijden.

Omdat we graag ook positief bekrachtigen, verloten we elke maand een prijs voor wie niet te laat kwam.

Hoe zien de eerste schooldagen eruit?

De eerste dagen organiseren we voor onze eerstejaars ‘onthaaldagen’. Zo leren ze elkaar, de leerkrachten en de werking van de school kennen. We streven meteen ook naar een positief groepsgevoel!