Preloader

Maatschappij en Welzijn

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;

  • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;

  • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;

  • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;

  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;

  • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;

  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;

  • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Lessentabel

2de graad 
3de jaar Maatschappij en welzijn  
Levensbeschouwing2
Gezondheid en Bewegen2
Moderne vreemde talen 
> Engels2
> Frans2
Taal & cultuur 
> Nederlands4
> Geschiedenis1
> Burgerschap1
> Cultureel bewustzijn & Culturele expressie1
STEM 
> Wiskunde3
> Natuurwetenschappen2
> Aardrijkskunde 1
  
Richtingspecifieke vakken 
> Gezondheid, zorg en welzijn3
> Indirecte zorg en voeding4
> Fysiologie en anatomie1
> (ped)agogisch handelen 4
  
Klascoaching/BOOST1
  
TOTAAL34

Klascoaching

Klascoaching is een interactie tussen klascoach en leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Een KC is ook een vertrouwenspersoon waarmee het kind alles kan bespreken.

Situaties die zich kunnen voordoen, eigen aan het schoolgebeuren, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Ook feedback geven op lopende situaties, hoe kan je anders omgaan met een probleemsituatie.

Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

 Soms bepalen leerlingen de inhoud soms de leerkracht. Kan een ludiek uurtje zijn, maar soms ook zeer ernstig met ernstige gesprekken waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.