Preloader

Wat leer je bij Informaticabeheer?

  • Zelf programma’s maken (structureel en OOP)
  • Websites ontwikkelen die leiden tot een echte webshop
  • PC’s samenstellen en bouwen
  • Netwerken en windows server
  • loT-projecten (Internet of Things)
  • Sterke aanleg voor wiskunde

Lessentabel

 Derde graad
 1ste jaar2de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde22
Project natuurwetenschappen 3de graad  
Richtingspecifiek
Stage toegepaste informatica-2
Toegepaste economie22
Toegepaste informatica1313
Wiskunde22
Complementair gedeelte
 22