Preloader

Organisatie en Logistiek

We vinden hier leerlingen terug met een duidelijke interesse in toegepaste bedrijfscommunicatie die bereid zijn om mensen te ontvangen en verkoopgesprekken te voeren. Ze voeren administratieve taken uit met de verwachte nauwkeurigheid en efficiëntie, tonen interesse in softwaretoepassingen en reageren flexibel op diverse opdrachten. Maar we vinden ook leerlingen die interesse hebben in uitvoerende taken binnen de logistieke sector zoals de ontvangst en opslag van goederen. Hierbij leren ze werken met interne transportmiddelen zoals een steekwagen.

Lessentabel

2de graad 
3de jaar Organisatie en Logistiek   
Levensbeschouwing2
Gezondheid en Beweging2
  
> Frans 2
> Engels 1
  
> PAV-Nederlands 1
> PAV-Wiskunde-wetenschappen2
> PAV4
  
> Toegepaste informatica3
> Toegepaste economie10
  
Func. Taalvaardigheid 
> Nederlands2
> Frans2
> Engels2
  
Klascoaching/BOOST1
  
TOTAAL34

Klascoaching

Klascoaching is een interactie tussen klascoach en leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Een KC is ook een vertrouwenspersoon waarmee het kind alles kan bespreken.

Situaties die zich kunnen voordoen, eigen aan het schoolgebeuren, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Ook feedback geven op lopende situaties, hoe kan je anders omgaan met een probleemsituatie.

Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

 Soms bepalen leerlingen de inhoud soms de leerkracht. Kan een ludiek uurtje zijn, maar soms ook zeer ernstig met ernstige gesprekken waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.