Preloader

Wat leer je in Sociaal Technische Wetenschappen?

  • Brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak
  • Concrete wetenschappelijke toepassingen
  • Het functioneren van de mens in de maatschappij
  • Sociale activiteiten voor verschillende doelgroepen en contexten
  • Praktijk rond voeding gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

Lessentabel

  2de graad 3de graad 
    2de jaar 1ste jaar 2de jaar
  basisvorming
Levensbeschouwing   2 2 2
Aardrijkskunde   1 1 1
Engels   2 2 2
Frans   2 2 2
Geschiedenis   1 1 1
Lichamelijke opvoeding   2 2 2
Nederlands   4 3 3
Wiskunde   3 2 2
  richtingspecifiek
Bio/chem/fys/toeg. nat.wet.   6 - -
Biologie/toeg. biologie   - 2 2
Frans   1 - -
Huishoudk/opvoedk/prakt. hhk.   7 9 9
Muzikale opvoeding   1 2 -
Plastische opvoeding   1 - 2
Toegepaste chemie   - 3 3
Toegepaste economie   - 2 2
Toegepaste fysica   - 1 1
  complementair gedeelte
    1 - -