Preloader

Wat leer je in Sociaal Technische Wetenschappen?

  • Brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak
  • Concrete wetenschappelijke toepassingen
  • Het functioneren van de mens in de maatschappij
  • Sociale activiteiten voor verschillende doelgroepen en contexten
  • Praktijk rond voeding gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

Lessentabel

 2de graad3de graad 
 1ste jaar2de jaar1ste jaar2de jaar
 basisvorming
Levensbeschouwing2222
Aardrijkskunde1111
Engels2222
Frans2222
Geschiedenis1111
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4433
Wiskunde3322
 richtingspecifiek
Bio/chem/fys/toeg. nat.wet.66--
Biologie/toeg. biologie--22
Frans11--
Huishoudk/opvoedk/prakt. hhk.7799
Muzikale opvoeding112-
Plastische opvoeding11-2
Toegepaste chemie--33
Toegepaste economie--22
Toegepaste fysica--11
 complementair gedeelte
 11--