Preloader

Wat leer je in een verzorgende richting?

  • Huishouden beheren
  • Algemene en aangepaste maaltijden bereiden
  • Omgangsvaardigheden
  • Algemene en specifieke zorg voor mensen van alle leeftijden
  • Stage en extra-muros activiteiten
  • Studie van rechten en plichten in de zorg

Lessentabel

  Tweede graad Derde graad
  Voeding-Verzorging Verzorging
    2de jaar 1ste jaar 2de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing   2 2 2
Frans (/Engels 3de graad))   2 2 2
Lichamelijke opvoeding   2 2 2
Project algemene vakken   6 4 4
Richtingspecifiek
Plastische opvoeding   2
Muzikale opvoeding   1
Zorgwoon   4
Praktijk zorgwoon   2
Zorgwel   4
Praktijk zorgwel   2
Zorgvoeding                               2
Praktijk zorgvoeding   6
Expressie 2 2
Huishoudkunde 1 1
Opvoedk./verz./huishoudk. 4 4
Praktijk huishoudkunde 2 2
Praktijk verzorging 2 2
Stage huishoudkunde 2 2
Stage opvoedk./verz./huishoudk. 2 2
Stage verzorging 6 6
Verzorging 5 5