Preloader

Wat leer je in een verzorgende richting?

  • Huishouden beheren
  • Algemene en aangepaste maaltijden bereiden
  • Omgangsvaardigheden
  • Algemene en specifieke zorg voor mensen van alle leeftijden
  • Stage en extra-muros activiteiten
  • Studie van rechten en plichten in de zorg

Lessentabel

  Tweede graad Derde graad
  Voeding-Verzorging Verzorging
    2de jaar 1ste jaar 2de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing   2 2 2
Frans (/Engels 3de graad))   2 2 2
Lichamelijke opvoeding   2 2 2
Project algemene vakken   6 4 4
Richtingspecifiek
Plastische opvoeding   2 - -
Muzikale opvoeding   1 - -
Zorgwoon   4 - -
Praktijk zorgwoon   2 - -
Zorgwel   4 - -
Praktijk zorgwel   2 - -
Zorgvoeding                               2 - -
Praktijk zorgvoeding   6 - -
Expressie - - 2 2
Huishoudkunde - - 1 1
Opvoedk./verz./huishoudk. - - 4 4
Praktijk huishoudkunde - - 2 2
Praktijk verzorging - - 2 2
Stage huishoudkunde - - 2 2
Stage opvoedk./verz./huishoudk. - - 2 2
Stage verzorging - - 6 6
Verzorging - - 5 5