Preloader

Wat leer je in een verzorgende richting?

  • Huishouden beheren
  • Algemene en aangepaste maaltijden bereiden
  • Omgangsvaardigheden
  • Algemene en specifieke zorg voor mensen van alle leeftijden
  • Stage en extra-muros activiteiten
  • Studie van rechten en plichten in de zorg

Lessentabel

 Tweede graadDerde graad
 Voeding-VerzorgingVerzorging
 1ste jaar2de jaar1ste jaar2de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2222
Frans (/Engels 3de graad))2222
Lichamelijke opvoeding2222
Project algemene vakken6644
Richtingspecifiek
Plastische opvoeding22--
Muzikale opvoeding11--
Zorgwoon44--
Praktijk zorgwoon22--
Zorgwel44--
Praktijk zorgwel22--
Zorgvoeding                            22--
Praktijk zorgvoeding66--
Expressie--22
Huishoudkunde--11
Opvoedk./verz./huishoudk.--44
Praktijk huishoudkunde--22
Praktijk verzorging--22
Stage huishoudkunde--22
Stage opvoedk./verz./huishoudk.--22
Stage verzorging--66
Verzorging--55