Preloader

Zorg en Welzijn

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

  • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;

  • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;

  • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;

  • wil graag anderen helpen;

  • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het

   maaltijdgebeuren;

  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen,

   verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;

  • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van

   vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.

Lessentabel

2de graad 
3de jaar Zorg en welzijn  
Levensbeschouwing2
Gezondheid en beweging2
  
> Frans  2
> Engels 1
  
> PAV-Nederlands 1
> PAV-Wiskunde-wetenschappen2
> PAV4
  
Richtingspecifieke vakken 
> Gezondheid, zorg en welzijn 3
> Indirecte zorg en voeding10
> (Ped)agogisch handelen6
  
Klascoaching /BOOST  
  
TOTAAL34

Klascoaching

Klascoaching is een interactie tussen klascoach en leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Een KC is ook een vertrouwenspersoon waarmee het kind alles kan bespreken.

Situaties die zich kunnen voordoen, eigen aan het schoolgebeuren, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Ook feedback geven op lopende situaties, hoe kan je anders omgaan met een probleemsituatie.

Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

 Soms bepalen leerlingen de inhoud soms de leerkracht. Kan een ludiek uurtje zijn, maar soms ook zeer ernstig met ernstige gesprekken waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.