Wat leer je in Sociaal Technische Wetenschappen?

  • Brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak
  • Concrete wetenschappelijke toepassingen
  • Het functioneren van de mens in de maatschappij
  • Sociale activiteiten voor verschillende doelgroepen en contexten
  • Praktijk rond voeding gebaseerd op wetenschappelijke inzichten