Preloader

Wat is...

Economie en organisatie

In deze basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

De leerlingen bestuderen vooral vanuit hun individuele beleving het consumentengedrag. Aan de hand van herkenbare situaties uit hun eigen vertrouwde leefwereld, worden ze er zich van bewust dat hun aankoopgedrag beïnvloed wordt door tal van factoren. Ze beseffen dat ze voorzichtig moeten omgaan met een budget … Daarnaast maken ze kennis met een aantal basisbegrippen en basisprincipes in verband met ondernemingen en overheid.

A-stroom

De rode draad doorheen deze basisoptie is het onderzoekend leren aan de hand van de volgende thema’s:

 • economische kringloop
 • consumenten: economisch principe, vraag, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
 • ondernemingen en organisaties: economisch principe, aanbod, wet van vraag en aanbod, bedrijfskolom, welvaart en welzijn, logistieke afdeling, marketing
 • overheid: beïnvloeding van de prijs door de overheid
 • buitenland: beïnvloeding op de prijs
 • ondernemerschap

Hierbij staat het functioneel gebruik van digitale vaardigheden centraal.

B-STROOM

In tegenstelling tot de A-stroom, ligt de nadruk in de B-stroom op de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’. De rode draad doorheen deze basisoptie is het verder verkennen van de volgende thema’s:

 • consumenten: economisch principe, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
 • ondernemingen en organisaties: bedrijfskolom, welvaart en welzijn, onthaal, verkoop, administratie, logistiek
 • ondernemerschap
 • ICT

In de huidige geglobaliseerde economie wordt vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden aan bod in de basisoptie ‘economie en organisatie’, door gebruik te maken van een activerende didactiek.

Wat is...

Economie en organisatie

In deze basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

De leerlingen bestuderen vooral vanuit hun individuele beleving het consumentengedrag. Aan de hand van herkenbare situaties uit hun eigen vertrouwde leefwereld, worden ze er zich van bewust dat hun aankoopgedrag beïnvloed wordt door tal van factoren. Ze beseffen dat ze voorzichtig moeten omgaan met een budget … Daarnaast maken ze kennis met een aantal basisbegrippen en basisprincipes in verband met ondernemingen en overheid.

A-stroom

De rode draad doorheen deze basisoptie is het onderzoekend leren aan de hand van de volgende thema’s:

 • economische kringloop
 • consumenten: economisch principe, vraag, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
 • ondernemingen en organisaties: economisch principe, aanbod, wet van vraag en aanbod, bedrijfskolom, welvaart en welzijn, logistieke afdeling, marketing
 • overheid: beïnvloeding van de prijs door de overheid
 • buitenland: beïnvloeding op de prijs
 • ondernemerschap

Hierbij staat het functioneel gebruik van digitale vaardigheden centraal.

B-STROOM

In tegenstelling tot de A-stroom, ligt de nadruk in de B-stroom op de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’. De rode draad doorheen deze basisoptie is het verder verkennen van de volgende thema’s:

 • consumenten: economisch principe, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
 • ondernemingen en organisaties: bedrijfskolom, welvaart en welzijn, onthaal, verkoop, administratie, logistiek
 • ondernemerschap
 • ICT

In de huidige geglobaliseerde economie wordt vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden aan bod in de basisoptie ‘economie en organisatie’, door gebruik te maken van een activerende didactiek.