Preloader

Wat is...

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en  -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

Ze worden bewustgemaakt en ze worden ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging … Bovendien leren ze via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt.

De leerlingen leren om te gaan met de anderen (peers, mensen met wie de jongeren dagdagelijks in contact komen) en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Daarbij vormen vaardigheden zoals ‘observeren’, ‘interpreteren van gedrag’ en eenvoudige groepsdynamische processen een belangrijk uitgangspunt. Ook het omgaan met de diversiteit in onze samenleving (in de meest ruime betekenis van het woord) vanuit een respectvolle houding van gelijkwaardigheid, vormt in deze basisoptie een belangrijk aandachtspunt.

Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen te laten kennismaken met verschillende contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen.

A-stroom

In de A-stroom ligt de focus op inzicht in het ‘wat’ en ‘waarom’ van het welzijn van de mens in de maatschappij.

B-stroom

In de B-stroom wordt vooral gefocust op de praktische relevantie en op toepassingen voor en door de leerlingen zelf.