Hoe verloopt een schooldag?

Voormiddag: toegang vanaf 08.15 uur

lessen                08.30 – 09.20 uur

                           09.20 – 10.10 uur

speeltijd            10.10 – 10.20 uur

lessen                10.20 – 11.10 uur

                           11.10 – 12.00 uur

Middagpauze: 12.00 – 12.50 uur

Namiddag: toegang vanaf 12.35 uur

lessen               12.50 – 13.40 uur

                           13.40 – 14.30 uur

speeltijd            14.30 – 14.40 uur

lessen                14.40 – 15.30 uur                                                                                   

                           15.30 – 16.20 uur

 

Contactgegevens

 

Campus GO! TA da Vinci

Mgr. Cardijnlaan 1

2650 EDEGEM

Algemeen nummer: 03 443 71 30

E-mail: info@ktadavinci.be

Website: www.ktadavinci.be

Directie: Mieke Callaerts

 

Leerlingenadministratie:

Afwezigheden en wettigingen: Ann Mertens                      03 443 71 30 

Afwezigheden opvolging: Koen De Waele                           03 443 71 37 

Inschrijvingen, attesten en diploma’s: Tom De Noël         03 443 71 38 

Facturatie: Evi De Winter                                                        03 443 71 36  

 

 

Refter

De leerlingen van de eerste graad eten verplicht in de refter van 12 u-12.30 u. De andere graden zijn vrij om te kiezen of ze naar de refter gaan of niet.

Leerlingen  van 4, 5, 6 en 7 mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders de school verlaten tijdens de middagpauze om thuis of op een ander, ons bekend privéadres, te gaan eten. Zij krijgen dan een middagpas om de school te verlaten.

Broodjesautomaat

Op de speelplaats bevindt zich een broodjesautomaat die elke dag (behalve woensdag) gevuld wordt met verse broodjes.

Nog enkele tips:

  • De automaat werkt met klein geld. Aangezien we op school geen cash geld hebben, moet je zelf klein geld voorzien.
  • Broodjes worden rond 8.15 u aangevuld. De broodjes die je voor die tijd koopt, zijn van de dag ervoor.

Het boekenfonds

De hand- en werkboeken worden besteld via een externe firma. Bij inschrijving ontvangt u een overzicht welke boeken u moet aankopen.

Didactische uitstappen

Om bepaalde onderdelen van de leerplannen te kunnen verwezenlijken organiseren we enkele didactische uitstappen. Hiervoor wordt in het begin van het schooljaar een kostenforfait aangerekend. Voor de verschuldigde bedragen is er mogelijkheid tot spreiding van betaling door een afbetalingsplan (in schijven). U maakt hiervoor een afspraak bij Evi De Winter om dit tijdig te bespreken.

Is uw kind afwezig tijdens een uitstap? Dan worden de reeds gemaakte kosten (bv. bus, overnachting, toegangskaarten,…) toch doorgerekend. De kosten gemaakt op de dag zelf, worden niet doorgerekend. Hetzelfde principe geldt voor leerlingen die niet meer mogen deelnemen als maatregel van de school.

In bepaalde leerjaren wordt ook een GWP (Geïntegreerde Werkperiode) georganiseerd, bv. naar de Hoge Rielen, Parijs, Londen, …

Vriendenkring

V.E.G.O. staat voor Vriendenkring Edegems GO en is een organisatie binnen onze school die zich actief inzet voor het sociaal welzijn van de leerlingen. V.E.G.O. kan zowel organisatorisch als financieel een zeer brede waaier van schoolse activiteiten steunen, zoals didactische uitstappen, geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland, de aankoop van didactisch materiaal, abonnementen van vaktijdschriften, culturele en sportieve evenementen.

Aangezien daar een hoop geld moet voor verzameld worden, vergt dit heel wat inzet en creativiteit van de leden. Daarom organiseren zij diverse activiteiten. Zonder de steun van ons team en onze leerlingen kunnen zij hun projecten natuurlijk niet waarmaken.

In een tijd waarin aan onze jongeren zoveel eisen gesteld worden, zijn deze projecten dan ook meer dan zinvol. Daarom blijven de V.E.G.O.-leden rekenen op ieders steun om hen moreel en financieel een zetje in de goede richting te geven en mee te werken aan hun toekomst.

CLB-centrum (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Onze school werkt samen met het CLB van het Gemeenschapsonderwijs te Lier.
Contact: Kim Uydens, 03 480 17 81, info@goclblier.be

Het CLB werkt vraaggestuurd en staat open voor vragen van leerlingen, ouders, en de school. Er wordt gewerkt op afspraak. Het CLB werkt gratis en discreet. Het CLB kan ingaan op een vraag mits toestemming van de ouders indien de leerling jonger is dan 12 jaar, of mits toestemming van de leerling zelf, indien de leerling ouder is dan 12 jaar.

Het begeleidingsteam bestaat uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige.

Het CLB werkt rond 4 domeinen:

  • leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • psychisch en sociaal functioneren,
  • preventieve gezondheidszorg.

De aanmelding bij het CLB verloopt via SPOTS (leerlingenbegeleiding en zorg) op onze school.

Lessen Gezondheid en Bewegen

Deze lessen worden gegeven in de Gemeentelijke Sporthal "Den Willecom". Na de lessen kunnen de leerlingen gebruik maken van de douches.

Slechts na het inleveren van een medisch attest kunnen de leerlingen vrijgesteld worden van de lessen lichamelijke opvoeding. Zij dienen evenwel aanwezig te zijn in de betrokken lessen om onder toezicht van de leerkracht een taak te maken.

Lessen Levensbeschouwing

De leerlingen die vrijgesteld zijn van een levensbeschouwelijk vak, moeten tijdens deze uren aan hun eigen levenbeschouwing werken (zie schoolreglement).