Preloader

Als ik groot ben, word ik …

Tja, wat word ik? Misschien wel verpleger, of informaticus, of boekhouder.  Of eerder ingenieur of laborante …

Maar nu ben ik vooral op zoek naar een toffe school; een school met een tuin en een voetbalveld, waar ik nog wat mag ravotten als het goed weer is en met banken om gezellig te zitten kletsen met mijn vriend(en).

Ik wil leerkrachten die me ‘Stien’ noemen en niet Kristina Janssens, omdat ze me enkel kennen als ze op de naamlijst spieken. Ik zou het ook heel leuk vinden als er iemand zou zijn die even kan luisterenals ik een probleem heb – je zou eens moeten weten wat een puber allemaal moet doorstaan! Als ik soms maar eens kan vertellen wat er allemaal in me omgaat …

En mijn studie: ik doe wel hard mijn best, maar af en toe zou ik wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Ik wil ook uitgedaagd worden bij vakken waar mijn talent ligt. Ik zou echt goed willen opschieten met m’n leerkrachten, willen zij dat ook?

Dan hoop ik dat ik de juiste (studie)keuze maak en m’n droom kan waarmaken!

Wat kan ik ook alweer bij jullie volgen?

Ik kies uit één van de 3 pijlers: de sociale pijler (maatschappij en welzijn), de economische pijler (economie en organisatie) of de industriële pijler (STEM), waarbinnen ik zowel een theoretische als een meer praktijkgerichte studie kan aanvatten.

Nu ben ik echt nieuwsgierig geworden! Deze brochure lijkt me wel interessant, die moet ik zeker eens aan m’n ouders en m’n vrienden laten zien. Zou ik dan toch niet teveel vragen? Bestaat er écht een school waar ik me volledig mag ontplooien?

JA! KTA DA VINCI … Daar ga je voor! Wij willen je droom waarmaken!

Ons pedagogisch project

Het is de taak van onze school om jongeren voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Door je te wapenen met de vaardigheden die je nodig hebt in de wereld van morgen en met een flinke dosis zelfvertrouwen, ben je klaar om je weg te vinden.

Wij zetten in op de nieuwe sleutelcompetenties zoals ict-geletterdheid, probleemoplossend denken, kritisch denken, creativiteit en sociale competenties. We verplaatsen onze focus van het klassieke doceren naar een eigentijdse en soms innoverende aanpak om de nieuwe eindtermen te behalen.

Hoe we dit doen?
Door ons bij te scholen, door out-of-the-box te denken, door activerende en zelfontdekkende werkvormen te gebruiken,…Vanaf de start van de modernisering werken we in ons eerste jaar met een brede basisvorming die niet meer opgedeeld is in de klassieke schoolvakken maar werken we met studiedomeinen zoals STEM of Taal & Cultuur, met daarnaast nieuwe vakken zoals FINE, Burgerschap, Talentlab, Boost XL en klascoaching.Naast het lesgeven besteden we op school veel aandacht aan opvoeding en ook aan belangrijke waarden, zoals regelmatige studie, zelfdiscipline, verantwoordelijkheidszin, wederzijds respect, verdraagzaamheid en participatie.We zetten ons in om bepaalde kwaliteitsnormen na te streven. Daarbij horen regelmatige evaluatiemomenten waardoor bijsturing mogelijk wordt, de voorbereiding op verdere mogelijke studies vorm krijgt en we werken aan een open kritische geest.