Wat neem je mee bij een inschrijving?

O       een kopie van het rapport
O       getuigschrift basisonderwijs of attest regelmatige leerling (enkel eerste jaars)
O       BASO-fiche (indien beschikbaar in uw school) (enkel eerste jaars)

O       eindbeslissing (voor hogere jaren)
O       andere belangrijke documenten (verslag m-decreet, verslag leerstoornis …)
O       kopie identiteitskaart leerling

Het is belangrijk dat bij het binnenbrengen één van de ouders/voogd meekomt om alle documenten te handtekenen.

Openingsuren zomervakantie/inschrijven:

– maandag 21 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur
– dinsdag 22 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur
woensdag 23 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur
donderdag 24 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur – 14 uur en 16 uur
vrijdag 25 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur – 14 uur en 16 uur

– maandag 28 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur – 14 uur en 16 uur
– dinsdag 29 augustus 2023 tussen 10 uur en 12 uur – 14 uur en 16 uur
woensdag 30 augustus tussen 10 uur en 12 uur – 14 uur en 16 uur
donderdag 31 augustus tussen 10 uur en 12 uur – 14 uur en 16 uur