Eerste graad

1A
1B

2A Economie en Organisatie
2A Maatschappij en Welzijn
2A Stem-technieken

2B Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn – Stem-technieken

Tweede graad

Dubbele Finaliteit:

3 + 4 Maatschappij en Welzijn
3 + 4 Bedrijf en Organisatie
3 + 4 Elektromechanische Technieken

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

3 + 4 Zorg en Welzijn
3 + 4 Organisatie en Logistiek
3 + 4 Elektriciteit

Derde graad

Studierichtingen waarmee je doorstroomt naar verdere opleiding:

5 + 6 Sociale en Technische Wetenschappen
5 + 6 Informaticabeheer
5 + 6 Elektromechanica

Studierichtingen waarmee je snel aan de slag kan:

5 + 6 Verzorging
5 + 6 Kantoor
7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer

GO! TA da Vinci Edegem

Ga voor je toekomst!

Op KTA da Vinci heb je een brede keuze om je eigen toekomst in te richten. Kies voor onze technische opleidingen, eigentijdse aanpak, sterke (leerlingen)begeleiding, gemotiveerd team en een nieuwe leeromgeving voor de eerste graad. Ga voor je toekomst!

In onze brede eerste graad krijg je eerst écht de kans en de tijd om te ontdekken waar je goed in bent. Zodat we samen én geleidelijk aan de juiste studiekeuze kunnen maken.

Volg ons op sociale media:

Nieuws

Onze eerste graad

Onze wereld verandert razendsnel. Niemand kan voorspellen wat je allemaal moet kennen en kunnen in 2030. Het is de taak van onze school om jongeren voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Door je te wapenen met de vaardigheden die je nodig hebt in de wereld van morgen en met een flinke dosis zelfvertrouwen, ben je klaar om je weg te vinden.

Wij zetten in op de nieuwe sleutelcompetenties zoals ict-geletterdheid, probleem-oplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit en sociale competenties.
We verplaatsen onze focus van het klassieke doceren naar een eigentijdse en soms innoverende aanpak om de nieuwe eindtermen te behalen.

Hoe we dit doen? Door ons bij te scholen, door out-of-the-box te denken, door activerende en zelfontdekkende werkvormen te gebruiken.

Klascoaching

Klascoaching is een interactie tussen klascoach en leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Een KC is ook een vertrouwenspersoon waarmee het kind alles kan bespreken.

Situaties die zich kunnen voordoen, eigen aan het schoolgebeuren, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Ook feedback geven op lopende situaties, hoe kan je anders omgaan met een probleemsituatie.

Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

Soms bepalen leerlingen de inhoud soms de leerkracht. Kan een ludiek uurtje zijn, maar soms ook zeer ernstig met ernstige gesprekken waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.

Boost XL

In de eerste graad volgen de leerlingen ook de module Boost XL. Tijdens deze module ‘boosten’ (versterken) we leerlingen in hun studiemethode, in remediëring voor bepaalde vakken, … of ze kunnen ‘excelleren’ (uitblinken) door in te gaan op de uitdaging die we bieden.

Talentlab

We willen onze leerlingen de kans geven om hun eigen talenten te ontdekken. Tijdens de uren Talentlab kunnen ze alvast kennismaken met en proeven van de verschillende studierichtingen die op onze school worden aangeboden. Zo kunnen onze leerlingen bewuste keuzes maken die liggen in de lijn van hun interesses en talenten.

In de verschillende domeinen FINE (Financiële Educatie), Mens en Maatschappij en STEM worden verschillende thema’s besproken.

Deze eigentijdse aanpak lukt niet als we in hokjes blijven denken. We werken met een brede basisvorming die niet meer opgedeeld is in de klassieke schoolvakken maar werken met studiedomeinen zoals STEM of Taal & Cultuur, met daarnaast nieuwe vakken zoals FINE, Burgerschap, Talentlab, Boost XL en klascoaching.