Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 – 2de tot 7de jaar

Kan ik nog veranderen van studierichting doorheen het huidige schooljaar?

Voor het huidige schooljaar kan u tot 15 januari wijzigen van studiekeuze, nadien kan je enkel nog van school wijzigen in dezelfde studierichting.

Wanneer inschrijven voor hogere jaren volgend schooljaar 2024-2025?

Je gegevens achterlaten voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 kan op onze algemene infodag. Je komt dan op een voorlopige wachtlijst. Zittende leerlingen hebben voorrang, zij krijgen de tijd tot 3 juli 2024 om zich herin te schrijven. Van zodra we weten dat er plek is krijg je van ons telefoon en kan je met één van je ouders komen inschrijven.

De basisregel voor de volgorde van je gegevens voor alle richtingen is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. We respecteren de volgorde.

Wat neemt u mee tijdens een inschrijving?

  • een kopie van het rapport van de vorige school
  • getuigschrift basisonderwijs of attest regelmatige leerling (enkel eerste jaars)
  • BASO-fiche (indien beschikbaar in uw school) (enkel eerste jaars)
  • eindbeslissing (voor hogere jaren)
  • andere belangrijke documenten (verslag m-decreet, verslag leerstoornis …)
  • kopie identiteitskaart leerling

Het is belangrijk dat bij het binnenbrengen één van de ouders/voogd meekomt om alle documenten te handtekenen.