Wat leer je in Gezondheidszorg?

Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in

  • gezondheidsbevordering
  • psychologie
  • agogisch handelen
  • communicatie
  • toegepaste filosofie
  • recht en deontologie
  • de mens en zijn plaats in de samenleving
  • fysiologie en anatomie.

Je doet dit met aandacht voor de context van gezondheidszorg en welzijnszorg.

Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens.

Je leert cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.