Wat leer je in een verzorgende richting?

  • Huishouden beheren
  • Algemene en aangepaste maaltijden bereiden
  • Omgangsvaardigheden
  • Algemene en specifieke zorg voor mensen van alle leeftijden
  • Stage en extra-muros activiteiten
  • Studie van rechten en plichten in de zorg