Preloader

Onze wereld verandert razendsnel. Niemand kan voorspellen wat je allemaal moet kennen en kunnen in 2030. Het is de taak van onze school om jongeren voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Door je te wapenen met de vaardigheden die je nodig hebt in de wereld van morgen en met een flinke dosis zelfvertrouwen, ben je klaar om je weg te vinden.

Wij zetten in op de nieuwe sleutelcompetenties zoals ict-geletterdheid, probleem-oplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit en sociale competenties.
We verplaatsen onze focus van het klassieke doceren naar een eigentijdse en soms innoverende aanpak om de nieuwe eindtermen te behalen.

Hoe we dit doen? Door ons bij te scholen, door out-of-the-box te denken, door activerende en zelfontdekkende werkvormen te gebruiken,...

Deze eigentijdse aanpak lukt niet als we in hokjes blijven denken. We werken met een brede basisvorming die niet meer opgedeeld is in de klassieke schoolvakken maar werken met studiedomeinen zoals STEM of Taal & Cultuur, met daarnaast nieuwe vakken zoals FINE, Burgerschap, Talentlab, Boost XL en klascoaching.

 

LESSENTABEL EERSTE GRAAD 

Lessentabel eerste jaar 

1A1B
Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken2Levensbeschouwelijke vakken2
Gezondheid en bewegen2Gezondheid en bewegen2

Taal & Cultuur

   >Nederlands

   > Geschiedenis

   > Burgerschap

 

4

1

1

Taal & Cultuur

   > Nederlands

   > Geschiedenis

   > Burgerschap

 

4

1

1

Moderne vreemde talen

   > Engels

   > Frans

 

2

3

Engels2
  Frans2
Artistieke vorming2Artistieke vorming2

STEM

   > Wiskunde

   > Wetenschappen

   > STEM

 

4

2

4

STEM

   > Wiskunde

   > Techniek

   > Wetenschappen

   > Stem

 

4

3

2

2

TOTAAL27 27
Vrije ruimte om te verbreden, verdiepen en remediëren
Klascoaching, Boost XL en Talentlab 5Klascoaching, Boost XL en Talentlab 5
TOTAAL32 32

Lessentabel tweede jaar

2A 2B
Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken 2 Levensbeschouwelijke vakken 2
Gezondheid en bewegen 2 Gezondheid en bewegen 2
Economie 1 Economie 1
Moderne vreemde talen   Engels 2
  > Engels 2 Frans 2
  > Frans 3    
Taal en Cultuur   Taal en Cultuur  
  > Nederlands 4   > Nederlands 3
  > Burgerschap 1   > Burgerschap 1
  > Geschiedenis 2   > Geschiedenis 1
STEM   STEM  
   > Wiskunde 4    > Wiskunde 2
   > Wetenschappen aardr./natwet 2    > Wetenschappen 2
   > STEM 2 STEM  2
TOTAAL 25 TOTAAL 20
Basisopties
  > STEM-technieken   STEM-technieken 3
  > Maatschapij en Welzijn   Maatschappij en Welzijn 3
  > Economie en organisatie    Economie en Organisatie 3
    BOOST_XL 1
TOTAAL 5 TOTAAL 10
Differentiatie
BOOST_XL 1 BOOST_XL 1
Klascoaching 1 klascoaching 1
TOTAAL 2 TOTAAL 2

 

Wat is …

Economie en organisatie

In deze basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

De leerlingen bestuderen vooral vanuit hun individuele beleving het consumentengedrag. Aan de hand van herkenbare situaties uit hun eigen vertrouwde leefwereld, worden ze er zich van bewust dat hun aankoopgedrag beïnvloed wordt door tal van factoren. Ze beseffen dat ze voorzichtig moeten omgaan met een budget … Daarnaast maken ze kennis met een aantal basisbegrippen en basisprincipes in verband met ondernemingen en overheid.

A-stroom

De rode draad doorheen deze basisoptie is het onderzoekend leren aan de hand van de volgende thema’s:

  • economische kringloop
  • consumenten: economisch principe, vraag, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
  • ondernemingen en organisaties: economisch principe, aanbod, wet van vraag en aanbod, bedrijfskolom, welvaart en welzijn, logistieke afdeling, marketing
  • overheid: beïnvloeding van de prijs door de overheid
  • buitenland: beïnvloeding op de prijs
  • ondernemerschap

Hierbij staat het functioneel gebruik van digitale vaardigheden centraal.

B-STROOM

In tegenstelling tot de A-stroom, ligt de nadruk in de B-stroom op de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’. De rode draad doorheen deze basisoptie is het verder verkennen van de volgende thema’s:

  • consumenten: economisch principe, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
  • ondernemingen en organisaties: bedrijfskolom, welvaart en welzijn, onthaal, verkoop, administratie, logistiek
  • ondernemerschap
  • ICT

In de huidige geglobaliseerde economie wordt vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden aan bod in de basisoptie ‘economie en organisatie’, door gebruik te maken van een activerende didactiek.

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en  -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

Ze worden bewustgemaakt en ze worden ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging … Bovendien leren ze via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt.

De leerlingen leren om te gaan met de anderen (peers, mensen met wie de jongeren dagdagelijks in contact komen) en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Daarbij vormen vaardigheden zoals ‘observeren’, ‘interpreteren van gedrag’ en eenvoudige groepsdynamische processen een belangrijk uitgangspunt. Ook het omgaan met de diversiteit in onze samenleving (in de meest ruime betekenis van het woord) vanuit een respectvolle houding van gelijkwaardigheid, vormt in deze basisoptie een belangrijk aandachtspunt.

Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen te laten kennismaken met verschillende contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen.

A-stroom

In de A-stroom ligt de focus op inzicht in het ‘wat’ en ‘waarom’ van het welzijn van de mens in de maatschappij.

B-stroom

In de B-stroom wordt vooral gefocust op de praktische relevantie en op toepassingen voor en door de leerlingen zelf.

STEM-Technieken

 ‘Doordacht doen en denken met techniek’

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt; de leerlingen die graag zelf de handen uit de mouwen steken; de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-technieken.

In STEM-technieken leren ze hun eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in. Ze worden ertoe uitgedaagd zelf te onderzoeken welke keuzes ze kunnen maken (‘Welke grondstoffen, gereedschappen, machines … zal je gebruiken … ?’). Ze zullen hun eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken.  Met het uittesten en, indien nodig, het verbeteren van hun systeem, maken ze de cirkel rond.

Om inspiratie op te doen, zullen de leerlingen ook dagdagelijkse systemen onderzoeken. Ze gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen.  Om de taal van de technologie te leren begrijpen, lezen ze ook handleidingen, plannen, tekeningen … Want een echte denker en doener benut al zijn talenten.

Wanneer ze kennis hebben gemaakt met al deze mogelijkheden zullen de leerlingen al een heel ander beeld hebben van alle beroeps- en studiemogelijkheden waarbij ze deze talenten kunnen inzetten. Met deze basisoptie worden ze uitgenodigd om met hun leraren op weg te gaan en hun talenten binnen STEM-technieken te ontdekken en verder te ontwikkelen.