Preloader

Onze wereld verandert razendsnel. Niemand kan voorspellen wat je allemaal moet kennen en kunnen in 2030. Het is de taak van onze school om jongeren voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Door je te wapenen met de vaardigheden die je nodig hebt in de wereld van morgen en met een flinke dosis zelfvertrouwen, ben je klaar om je weg te vinden.

Wij zetten in op de nieuwe sleutelcompetenties zoals ict-geletterdheid, probleem-oplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit en sociale competenties.
We verplaatsen onze focus van het klassieke doceren naar een eigentijdse en soms innoverende aanpak om de nieuwe eindtermen te behalen.

Hoe we dit doen? Door ons bij te scholen, door out-of-the-box te denken, door activerende en zelfontdekkende werkvormen te gebruiken,...

Deze eigentijdse aanpak lukt niet als we in hokjes blijven denken. We werken met een brede basisvorming die niet meer opgedeeld is in de klassieke schoolvakken maar werken met studiedomeinen zoals STEM of Taal & Cultuur, met daarnaast nieuwe vakken zoals FINE, Burgerschap, Talentlab, Boost XL en klascoaching.

LESSENTABEL EERSTE JAAR

1A1B
Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken2Levensbeschouwelijke vakken2
Gezondheid en bewegen2Gezondheid en bewegen2

Taal & Cultuur

> Nederlands

> Geschiedenis

> Burgerschap

4

1

1

Taal & Cultuur

> Nederlands

> Geschiedenis

> Burgerschap

4

1

1

Moderne vreemde talen

> Engels

> Frans

2

3

Engels

Frans

2

2

    
Artistieke vorming2Artistieke vorming2

STEM

> Wiskunde

> Wetenschappen

> STEM

4

2

4

STEM

> Wiskunde

> Techniek

> Wetenschappen

> Stem

4

3

2

2

TOTAAL27 27
Vrije ruimte om te verbreden, verdiepen en remediëren
Klascoaching, Boost XL en Talentlab5Klascoaching, Boost XL en Talentlab5
TOTAAL32 32

Klascoaching

Klascoaching is een interactie tussen klascoach en leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Een KC is ook een vertrouwenspersoon waarmee het kind alles kan bespreken.

Situaties die zich kunnen voordoen, eigen aan het schoolgebeuren, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Ook feedback geven op lopende situaties, hoe kan je anders omgaan met een probleemsituatie.

Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

 Soms bepalen leerlingen de inhoud soms de leerkracht. Kan een ludiek uurtje zijn, maar soms ook zeer ernstig met ernstige gesprekken waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.

Boost XL

In de eerste graad volgen de leerlingen ook de module Boost XL. Tijdens deze module ‘boosten’ (versterken) we leerlingen in hun studiemethode, in remediëring voor bepaalde vakken, … of ze kunnen ‘excelleren’ (uitblinken) door in te gaan op de uitdaging die we bieden.

Talentlab

We willen onze leerlingen de kans geven om hun eigen talenten te ontdekken. Tijdens de uren Talentlab kunnen ze alvast kennismaken met en proeven van de verschillende studierichtingen die op onze school worden aangeboden. Zo kunnen onze leerlingen bewuste keuzes maken die liggen in de lijn van hun interesses en talenten.

In de verschillende domeinen FINE (Financiële Educatie), Mens en Maatschappij en STEM worden verschillende thema's besproken.

LESSENTABEL TWEEDE JAAR

2A2B
Basisvorming
Levensbeschouwelijke vakken2Levensbeschouwelijke vakken2
Gezondheid en bewegen2Gezondheid en bewegen2
Economie1Economie1
Moderne vreemde talen Engels2
  > Engels2Frans2
  > Frans3  
Taal en Cultuur Taal en Cultuur 
  > Nederlands4  > Nederlands3
  > Burgerschap1  > Burgerschap1
  > Geschiedenis2  > Geschiedenis1
STEM STEM 
   > Wiskunde4   > Wiskunde2
   > Wetenschappen aardr./natwet2   > Wetenschappen2
   > STEM2STEM 2
TOTAAL25TOTAAL20
Basisopties
  > STEM-technieken STEM-technieken3
  > Maatschapij en Welzijn Maatschappij en Welzijn3
  > Economie en organisatie  Economie en Organisatie3
  BOOST_XL1
TOTAAL5TOTAAL10
Differentiatie
BOOST_XL1BOOST_XL1
Klascoaching1klascoaching1
TOTAAL2TOTAAL2

Wat is...

OVERTUIGD? SCHRIJF JE HIER IN.

Wat na de eerste graad? Ontdek hier ons studieaanbod.