Zorg en Welzijn

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

  • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
  • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
  • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;
  • wil graag anderen helpen;
  • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
  • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.