Wat leer je in Applicatie- en databeheer?

In deze theoretisch-praktische studierichting leer je via de toegepaste wiskunde en de softwareontwikkeling:

  • modulair ontwerpen
  • softwaremodules inwerken

Je leert daarnaast ook over:

  • datastructuren en databanken
  • programmatielogica
  • netwerkarchitectuur

Je leert applicaties uitwerken, testen en ze installeren bij de gebruiker.

Je leert webapplicaties onderhouden.