Preloader

OVERTUIGD? SCHRIJF JE IN.

    Huidig schoojaar

Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

  • 1A: 40 plaatsen (2 klassen)
  • 1B: 14 plaatsen

Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Wat breng je mee bij je inschrijving?
  • oriënteringsattesten
  • eventuele getuigschriften
  • je laatste rapport
  • je identiteitskaart

Bij inschrijving moet je vergezeld zijn door je vader, moeder en/of voogd!

Inschrijvingen schooljaar 2021 – 2022

Inschrijvingen 1ste jaar

Wie krijgt er voorrang?
Leerlingen van wie een broer of zus in de school is ingeschreven of kinderen van eigen schoolpersoneel melden ook aan, maar krijgen voorrang

Broers en zussen van huidige leerlingen:

 •   Twee gemeenschappelijke ouders hebben, al dan niet wonende op hetzelfde adres
 •  Één gemeenschappelijke ouder hebben, al dan niet wonende op hetzelfde adres
 • Eenzelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouders, zoals bijvoorbeeld stiefbroers en – zussen.

Kinderen van personeelsleden:

Deze krijgen voorrang in de school waar de ouder werkt.


Keuze 1A of 1B
Leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs kunnen enkel starten in 1B

Leerlingen mét getuigschrift van het basisonderwijs kunnen enkel starten in 1A

Kan de huidige lagere school nog geen inschatting meegeven of je zoon/dochter al dan niet het getuigschrift van het basisonderwijs zal krijgen, neem dan tijdens de aanmelding contact op met de school.


STAP 1 AANMELDEN
Je meldt je aan via http://sozuidrand.aanmelden.in tussen 8 maart (9 uur) en 26 maart 2021 (12 uur). Aanmelden kan tijdens deze hele periode. Het tijdstip speelt geen rol en heeft geen effect op het resultaat. Geef meerdere scholen op. Zet deze scholen in de volgorde van jouw voorkeur.


STAP 2 TOEWIJZEN
Welke school je krijgt toegewezen, wordt beslist op woensdag 21 april 2021 onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Jouw eerste voorkeur komt hierbij op de eerste plaats.

Soms zijn er voor een bepaalde school meer aanmeldingen dan plaatsen. Dan worden de plaatsen verdeeld op basis van toeval. Je ontvangt een mail en een brief met informatie over het resultaat van de aanmelding. Dit is het ticket waarmee je kan inschrijven.

Er zijn drie resultaten mogelijk:

 •    Je wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze. Je mag gaan inschrijven in deze school.
 • Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in die school en staat op de wachtlijst van de scholen van je hogere keuze.
 • Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen. Je zoekt dan best een andere school die nog vrije plaatsen heeft en schrijft daar in. Als er nog een plaats vrijkomt in een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.

STAP 3 INSCHRIJVEN
Met het ticket kan je je inschrijven in de school van zaterdag 24 april t.e.m. vrijdag 21 mei 2021. Bij je ticket krijg je meer informatie over hoe je moet inschrijven. Van onze school zal je een mail krijgen om je inschrijving digitaal te vervolledigen, daarna krijg je een uitnodiging om alle documenten te ondertekenen.


Inschrijven 2de – 7de jaar

Je kan je interesse voor onze school alvast laten weten via DEZE LINK. We houden je dan op de hoogte als we meer info hebben over de inschrijvingen van het volgende schooljaar.

Pas begin juli zal onze school meer zicht hebben op de vrije plaatsen per richting. U zal door de school gecontacteerd worden als er plek is. De volgorde wordt bepaalt wanneer u het formulier heeft ingevuld. 

In onze school geldt er een maximumcapaciteit voor verschillende richtingen.