Maatschappij en Welzijn

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
  • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
  • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
  • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
  • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.