Contact

Campus GO! TA da Vinci

Mgr. Cardijnlaan 1
2650 EDEGEM

Algemeen nummer: 03 443 71 30

E-mail: info@ktadavinci.be

Directieteam

Directie
Mieke Callaerts

Adjunct-directeur
Kris Goossens

TAC
David Moors
info@ktadavinci.be

Leerlingenadministratie

Afwezigheden / wettigingen
A. Mertens – 03 443 71 30
afwezigheden@ktadavinci.be


Afwezigheden, te laatkomers opvolging
J. De Backer – 03 443 71 37
jens.debacker@ktadavinci.be


Inschrijvingen /  leerlingendossiers / communicatie / PR, Smartschoolbeheer
T. De Noël – 03 443 71 38
secretariaat@ktadavinci.be

aanvraag kopie verloren diploma / getuigschrift KLIK HIER

Economaat

Eçonoom
Greet van den Bosch – 03 443 71 35
economaat@ktadavinci.be


Facturatie / lockers / communicatie en PR
Juliette van der Sandt – 03 443 71 36
facturatie@ktadavinci.be

Personeelsadministratie

Personeel

Lotte De Laet – 03 443 71 39
personeel@ktadavinci.be

Internaat

Internaatbeheerder

Koen Martinet – 0475 20 87 59
beheerder@internaat-edegem.be

Hoe kan je onze school bereiken?