Bedrijf en Organisatie

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij ze een aantal beroepssectoren verkennen (boekhouden, HR, sales en logistiek) en diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, zijn deze leerlingen ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.

Klascoaching

Een klascoach is een vertrouwenspersoon waarmee de leerling alles kan bespreken.

Klascoaching is een interactie tussen de klascoach en de leerlingen waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat.  Situaties – eigen aan het schoolgebeuren –  die zich kunnen voordoen, worden besproken, uitgeklaard, opgelost. Er wordt ook feedback geven op lopende situaties. Respectvol communiceren met elkaar is een ander item dat aan bod komt.

Soms bepalen leerlingen de inhoud, soms de leerkracht. Het kan een ludiek of ernstig uurtje zijn waarin de leerling tijd en ruimte krijgt voor eigen inbreng.